LMSC Abogados
LMSC Abogados
LMSC Abogados

Vakgebieden

Op de volgende vakgebieden vestigen wij graag uw aandacht:

Onroerende Zaken

Advies bij allerlei transacties van onroerende zaken en stedenbouwkundige ontwikkeling en nieuwbouwprojecten. Huurcontracten , horizontaal eigendom en verenigingen van eigenaren.

Fiscaal

Advies op het gebied van fiscaal recht, met inbegrip van assistentie bij inspecties en hoger beroep, en bestudering van fiscale verwikkelingen in alle type zaken.

Bestuursrecht

Het instellen van administratieve, economisch-administratieve en administratiefrechtelijke beroepen van welke aard ook.

Civiel Recht

Advies op het gebied van privaatrecht, personen- en familierecht, erfrect, verplichtingen en overeenkomsten, wettelijke aansprakelijkheid, schadevergoedingsrecht en wettelijke aansprakelijkheid.

Procesrecht

Wij ontwerpen een strategie voor processen en treffen maatregelen voor de verdediging van de rechten en belangen van onze cliënten bij de Rechters en de Rechtbanken van alle ambtsgebieden: civiel rechtelijk, bestuursrechtelijk en strafrechtelijk.

Contact

Ed. City Centre
Santa Ana, 1
29602 Marbella
Málaga - Spain

Tels: +34 952 77 10 45 / 30 31
Fax: +34 95 277 10 12

E-mail: info@lmsc-abogados.com

LMSC Abogados

Santa Ana, 1 - Ed. City Centre • 29602 Marbella - Málaga - España
Tel: (34) 952 77 10 45 / 30 31 • Fax: (34) 95 277 10 12
info@lmsc-abogados.com